Bangsa Perosak..kisah yg harus dikaji...

Author: kehidupan mengejar masa /

83: Dan mereka bertanya kepadamu,mengenai Zulkarnain. katakanlah, 'Aku akan bacakan kepada kamu sedikit tentang perihalnya'.

84: Sesungguhnya kami berikan kepadanya kuasa di bumi, dan kami beri kepdanya jalan bagi mencapai tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya.

85: Lalu ia menurut jalan yang menyampaikan maksudnya.

86: Sehingga apabila ia sampai ke daerah matahari terbenam, ia mendapatinya terbenam di sebuah mata air yang hitam berlumpur, dan ia dapati disisinya satu kaum. kami berkata 'wahai Zulkarnain! kamu boleh menyeksa mereka atau kamu bertindak secara baik terhadap mereka'.

87: Ia berkata, ;adapun orang yang melakukan kezaliman, kami akan menyeksanya;kemudian ia akan dikembalikan kepada tuhannya,lalu diazabkannya dengan azab seksa yang seburuk-buruknya.

88: Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya balasan baik;kami akan perintahkan kepadanya perintah kami yang mudah.

89: Kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain.

90:Sehingga apabila ia sampai di daerah matahari terbit, ia mendapatinya terbit kepada suatu kaum yang kami tidak menjadikannya bagi mereka perlindungan daripadanya.

91: Demikianlah halnya; dan sesungguhnya kami mengetahui secara meliputi segala yang ada padanya.

92: Kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain.

93: Sehingga apabila ia sampai di anatara dua gunung, ia dapatinya di sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan.

94:Mereka berkata, 'Wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum yakjuj dan makjuj sentiasa melakukan kerosakan di bumi; maka setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka?

95: Ia menjawab, 'kekuasaan yang tuhanku jadikan daku menguasainya lebih baik;oleh itu bantulah daku dengan tenaga kamu beramai-ramai, aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh'.

96: Bawalah kepadaku ketul-ketul besi;sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung itu, Ia pun berkata ,'tiuplah dengan alat-alatmu,'sehingga apabila ia menjadi api berkatalah ia, 'bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan atasnya.'

97: Maka mereka tidak dapat memanjat tembok itu, dan mereka juga tidak dapat menebuknya.

98:Berkatalah ia, ' ini ialah suatu rahmat daripada tuhanku;maka apabila datang janji Tuhanku, Ia akan menjadikannya hancur, dan janji Tuhanku itu benar.

Surah Al-kahfi ayat 83-98


Siapakah bangsa perosak ini?siapakah yakjuj makjuj ini?di dalam kitab-kitab lama yahudi dipanggil Gog dan Magog. siapakah pula Zulkarnain? adakah dia seorang nabi?atau hanyalah seorang raja?kita sering terperangkap dengan teori Zulkarnain ialah Alexander The Great. Adakah teori ini tepat?terdapat beberapa lagi tokoh yang sering dikaitkan dengan Zulkarnain ini
contohnya ialah Cyrus The Great(Raja Parsi), Firaun Akhenaton(Raja Mesir) dan juga As-sha'ab zulkarnain(Raja himyar/Yaman).

Saya akan mengulas perihal bangsa Yakjuj Makjuj pada post saya yang akan datang dan sedaya upaya menghuraikan sedikit untuk pemahaman kita siapa sebenarnya Gog and Magog ini. Sarjana orientalis dengan angkuhnya mengatakan bahawa umat islam merupakan bangsa yakjuj dan makjuj ini.saya akan mengambil beberapa pandangan sarjana islam untuk menangkis dakwaan ini.saya juga akan menyiarkan pandangan sarjana yahudi untuk pembaca yang bijaksana untuk menilainya. saya akan memfokuskan tentang salasilah bangsa yakjuj dan makjuj ini dan ini berkaitan dengan bangsa yang terdapat di dunia pada masa sekarang.

~~~~bersambung~~~~

0 ulasan: